Artykuł sponsorowany

Co trzeba wiedzieć o rejestracji samochodów?

Co trzeba wiedzieć o rejestracji samochodów?

Rejestracja samochodu to niezbędny proces, którego musi dopełnić każdy właściciel pojazdu w Polsce. Wiedza na temat wymaganych dokumentów oraz procedur pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów i opóźnień. W niniejszym artykule przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące rejestracji samochodów oraz kroków, które należy wykonać, aby dopełnić wszelkich formalności.

Wnioski o rejestrację i wymagane dokumenty

Wypełnienie wniosku o rejestrację samochodu to pierwszy krok, jaki należy wykonać. Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej wydziału komunikacji lub odebrać osobiście w jego siedzibie. Wypełniony wniosek należy złożyć wraz z innymi wymaganymi dokumentami, takimi jak obecne tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym (w przypadku używanych aut), umowa kupna-sprzedaży, dowód osobisty do wglądu oraz potwierdzenie wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Akcyza i zwolnienie z akcyzy

W przypadku zakupu nowego samochodu konieczne jest przedłożenie oświadczenia salonu, że ma oryginał lub kopię pisma potwierdzającego zapłatę akcyzy w Polsce. Jeśli natomiast pojazd został sprowadzony z zagranicy, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy lub innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie tego podatku.

Czasowe pozwolenie na użytkowanie pojazdu

W przypadku zakupu nowego samochodu, zanim zostanie on zarejestrowany, konieczne jest uzyskanie czasowego pozwolenia na jego użytkowanie. Pozwolenie to jest ważne przez 30 dni i pozwala na poruszanie się pojazdem przed jego rejestracją. Aby uzyskać takie pozwolenie, należy zgłosić się do wydziału komunikacji z odpowiednimi dokumentami, takimi jak umowa kupna-sprzedaży oraz dowód osobisty.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Przed rejestracją samochodu w Nowym Sączu konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to chroni właściciela pojazdu przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Warto również rozważyć wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, takich jak autocasco (AC), które pokrywa koszty naprawy własnego pojazdu w przypadku kolizji czy kradzieży.

Odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego

Po złożeniu wniosku o rejestrację samochodu oraz przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, pracownik wydziału komunikacji dokona wpisu do ewidencji pojazdów. Następnie, po opłaceniu opłaty rejestracyjnej, właściciel otrzyma nowe tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Warto pamiętać, że termin na dopełnienie formalności związanych z rejestracją samochodu wynosi 30 dni od daty jego zakupu. Rejestracja samochodu to istotny element procesu zakupu pojazdu, który wymaga dopełnienia wielu formalności. Znajomość procedur oraz wymaganych dokumentów pozwoli uniknąć problemów i opóźnień, a także pozwoli cieszyć się nowym nabytkiem bez zbędnych przeszkód.