Artykuł sponsorowany

Jak uzyskać dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"?

Jak uzyskać dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"?

Program "Czyste powietrze" to inicjatywa rządowa, mająca na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych. W artykule przedstawiamy, jak krok po kroku ubiegać się o dofinansowanie z tego programu oraz jakie są najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas procesu aplikacyjnego.

Kwalifikacja do programu "Czyste powietrze"

Aby ubiegać się o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze", należy spełnić określone kryteria, takie jak posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek. Ponadto budynek musi być zarejestrowany jako dom jednorodzinny i nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych. Warto również sprawdzić, czy dana inwestycja jest objęta wsparciem w ramach programu, gdyż nie wszystkie rodzaje prac kwalifikują się do uzyskania dofinansowania.

Przygotowanie dokumentacji

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Należy do niej dołączyć m.in. zaświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości, projekt termomodernizacji, kosztorys inwestorski oraz dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych i ekologicznych. Ważne jest również poznanie harmonogramu naboru wniosków, gdyż złożenie aplikacji poza terminem może skutkować brakiem możliwości uzyskania wsparcia.

Złożenie wniosku

Wniosek o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze" w Rypinie należy złożyć w odpowiedniej instytucji, która jest właściwa dla miejsca położenia nieruchomości. Może to być np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Warto wcześniej sprawdzić, czy dany podmiot prowadzi nabór wniosków w danym okresie oraz jakie są wymagane załączniki do aplikacji.

Oczekiwanie na decyzję

Po złożeniu wniosku, należy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania. Proces ten może trwać nawet kilka miesięcy, gdyż instytucje oceniające wnioski muszą dokładnie przeanalizować zgłoszone dokumenty oraz sprawdzić, czy dana inwestycja spełnia wymagania programu "Czyste powietrze". Warto jednak regularnie monitorować status wniosku, aby być na bieżąco z postępami w jego rozpatrywaniu.

Realizacja inwestycji

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, można przystąpić do realizacji inwestycji. Należy jednak pamiętać, że prace muszą być wykonane zgodnie z założeniami projektu oraz przepisami prawa budowlanego. Ponadto konieczne jest zachowanie terminów określonych w umowie o dofinansowanie, gdyż opóźnienia mogą skutkować koniecznością zwrotu przyznanych środków.

Rozliczenie inwestycji

Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych, należy zgłosić ich wykonanie do instytucji, która przyznała dofinansowanie. W tym celu trzeba przedłożyć dokumentację potwierdzającą prawidłowe wykonanie inwestycji oraz wykazującą poniesione koszty. Dopiero po pozytywnej weryfikacji tych dokumentów następuje wypłata przyznanych środków na konto beneficjenta.

Dzięki programowi "Czyste powietrze" wiele osób ma szansę na poprawę jakości życia i zmniejszenie kosztów ogrzewania swojego domu.