Artykuł sponsorowany

Kto może otrzymać dofinansowanie do zakupu systemu ERP?

Kto może otrzymać dofinansowanie do zakupu systemu ERP?

Dofinansowanie do systemu ERP to szansa dla wielu przedsiębiorstw na usprawnienie procesów zarządzania i zwiększenie efektywności działania. W Polsce istnieje kilka programów, które oferują wsparcie finansowe dla firm chcących wdrożyć takie rozwiązanie. W artykule przedstawiamy warunki, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać się o takie dofinansowanie, jakie regulacje prawne są związane z tym procesem oraz jakie środki można uzyskać.

Warunki przyznania dofinansowania

Aby ubiegać się o dofinansowanie do systemu ERP, firma musi spełnić kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Po drugie, wnioskodawca powinien posiadać zdolność kredytową oraz być w stanie udokumentować swoją sytuację finansową. Po trzecie, firma musi wykazać się potrzebą wdrożenia systemu ERP – na przykład poprzez przedstawienie analizy efektywności procesów biznesowych czy planów rozwoju firmy. 

Procedura ubiegania się o dofinansowanie

Kiedy przedsiębiorstwo spełnia wymagane kryteria i decyduje się ubiegać o dofinansowanie do systemu ERP, należy przejść przez kilka etapów. Po pierwsze, warto dokładnie zapoznać się z dostępnymi programami wsparcia, aby wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom firmy. Warto zwrócić uwagę na oprogramowanie enova, które jest elastyczne i skalowalne, co oznacza, że może być dostosowane do potrzeb zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z dostawcą oprogramowania enova w Łodzi, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości oraz korzyści płynących z wdrożenia systemu. Następnie, trzeba przygotować dokumentację aplikacyjną, która może obejmować: opis projektu wdrożenia systemu ERP, analizę kosztów i korzyści, plan wdrożenia oraz informacje o firmie i jej sytuacji finansowej.  

Regulacje prawne dotyczące dofinansowania

W Polsce dofinansowanie do systemu ERP jest regulowane przez różne akty prawne, w zależności od źródła finansowania. W przypadku wsparcia ze środków Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa muszą stosować się do przepisów dotyczących funduszy strukturalnych i inwestycji. Przykładem takiego programu jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który oferuje wsparcie dla projektów związanych z innowacjami i cyfryzacją przedsiębiorstw.

Środki dostępne dla przedsiębiorstw

Kwota dofinansowania do systemu ERP zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wielkość firmy, koszty wdrożenia systemu czy źródło finansowania. W przypadku środków unijnych, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie nawet do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie może obejmować zarówno zakup oprogramowania i sprzętu, jak i koszty związane z wdrożeniem systemu oraz szkoleniami pracowników. W przypadku programów krajowych, takich jak PARP, wysokość wsparcia może być niższa, jednak nadal stanowi znaczące wsparcie dla firm.