Artykuł sponsorowany

Kto może wykonywać usługę nadzoru inwestorskiego?

Kto może wykonywać usługę nadzoru inwestorskiego?

Nadzór inwestorski to kluczowy element w realizacji każdej inwestycji budowlanej. Właściwy nadzór gwarantuje, że prace są wykonywane zgodnie z projektem oraz przepisami prawa. Ale kto może wykonywać taką usługę i jakie kompetencje powinien posiadać?

Wymagania formalne

Aby móc wykonywać usługę nadzoru inwestorskiego, osoba musi spełniać określone wymagania formalne. Przede wszystkim, nadzorca inwestorski powinien posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Uprawnienia te można zdobyć po ukończeniu odpowiednich studiów wyższych oraz zdaniu egzaminu przed komisją. Ponadto, nadzorca inwestorski musi być wpisany na listę osób uprawnionych do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego prowadzoną przez izbę samorządu zawodowego, czyli Izby Architektów RP lub Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe

Drugim istotnym aspektem jest doświadczenie zawodowe osoby pełniącej funkcję nadzorcy inwestorskiego. Doświadczenie to pozwala na prawidłową ocenę jakości wykonywanych prac, a także na skuteczne rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas realizacji inwestycji. W praktyce, osoba ubiegająca się o funkcję nadzorcy inwestorskiego powinna posiadać co najmniej kilka lat doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, takich jak projektant, kierownik budowy czy inspektor nadzoru.

Umiejętności interpersonalne

Oprócz kompetencji merytorycznych i doświadczenia zawodowego, nadzorca inwestorski powinien również cechować się umiejętnościami interpersonalnymi. Współpraca z różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji, takimi jak inwestor, wykonawca, projektant czy organy administracji publicznej, wymaga od nadzorcy inwestorskiego zdolności do komunikacji, negocjacji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Dobra organizacja pracy oraz umiejętność zarządzania zespołem są również kluczowe dla skutecznego pełnienia funkcji nadzorcy inwestorskiego.

Podsumowując, usługa nadzoru inwestorskiego może być wykonywana przez  osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe. Ponadto, ważne są także umiejętności interpersonalne, które pozwalają na skuteczną współpracę z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Wybór odpowiedniej osoby na stanowisko nadzorcy inwestorskiego ma kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji inwestycji budowlanej.