Artykuł sponsorowany

Kto odpowiada za sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości?

Kto odpowiada za sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości?

Kupno lub sprzedaż nieruchomości to ważna decyzja, która wiąże się z koniecznością podpisania umowy sprzedaży. W Polsce, tak jak w innych krajach, istnieją różne podmioty, które mogą pomóc w tym procesie. W artykule przedstawimy, kto może sporządzić umowę sprzedaży nieruchomości oraz jakie są różnice między poszczególnymi opcjami.

Niezbędna obecność notariusza przy zawieraniu umowy

W Polsce, aby umowa sprzedaży nieruchomości była ważna, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że obowiązkowo musi być sporządzona przez notariusza. Notariusz jest osobą uprawnioną do sporządzania aktów notarialnych i ma obowiązek sprawdzić zgodność umowy z przepisami prawa. Ponadto, notariusz dokonuje wpisu do księgi wieczystej oraz informuje Urząd Skarbowy o zawartej transakcji. Warto pamiętać, że koszt sporządzenia aktu notarialnego zwykle pokrywa kupujący.

Agent nieruchomości oferujący wsparcie na każdym etapie transakcji

Zatrudnienie agenta nieruchomości może być bardzo pomocne, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w kupnie lub sprzedaży nieruchomości. Agent nieruchomości w Bydgoszczy czy innym mieście może pomóc zarówno w znalezieniu odpowiedniej oferty, jak i przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz negocjacjach cenowych. Warto zaznaczyć, że agent nieruchomości nie może sporządzić umowy sprzedaży, ale może pomóc w przygotowaniu projektu umowy przedwstępnej, która zostanie później przedłożona notariuszowi.

Kiedy warto skorzystać z usług prawnika?

W przypadku bardziej skomplikowanych transakcji nieruchomościowych, warto rozważyć skorzystanie z usług prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości. Prawnik może doradzić w kwestiach prawnych związanych z umową sprzedaży, takich jak uregulowanie spraw własnościowych czy ustanowienie służebności gruntowych. Podobnie jak agent nieruchomości, prawnik nie może sporządzić aktu notarialnego, ale może przygotować projekt umowy przedwstępnej.

Sporządzenie umowy przedwstępnej jako etap przygotowawczy

Przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości, strony mogą zdecydować się na podpisanie umowy przedwstępnej. Umowa przedwstępna określa warunki przyszłej transakcji oraz zobowiązuje strony do zawarcia umowy ostatecznej w określonym terminie. Sporządzenie umowy przedwstępnej może być wykonane przez prawnika, agenta nieruchomości lub przez same strony, jednak warto pamiętać, że aby była ona wiążąca, musi zostać zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony.

Ważne aspekty do uwzględnienia przy sporządzaniu umowy sprzedaży

Przygotowując się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim, należy upewnić się, że wszystkie dane dotyczące nieruchomości są zgodne z rzeczywistością, a także że sprzedający ma pełne prawo do dysponowania nieruchomością. Warto również dokładnie przeanalizować warunki umowy, takie jak cena, termin płatności czy ewentualne służebności.