Artykuł sponsorowany

W jakich sytuacjach kierowcy przysługuje samochód zastępczy?

W jakich sytuacjach kierowcy przysługuje samochód zastępczy?

Samochód zastępczy to wygodne rozwiązanie dla kierowców, którzy muszą oddać swój pojazd do naprawy lub zostali poszkodowani w wyniku kolizji czy wypadku. W jakich sytuacjach można skorzystać z auta zastępczego i jakie są warunki jego otrzymania? 

Ubezpieczenie AC i auto zastępcze

Jednym z najczęstszych powodów, dla których kierowcy decydują się na korzystanie z auta zastępczego, jest szkoda komunikacyjna objęta ubezpieczeniem autocasco (AC). W takiej sytuacji, jeśli w polisie AC została zawarta odpowiednia klauzula, posiadacz pojazdu ma prawo do otrzymania samochodu zastępczego na czas naprawy swojego auta. Warto jednak pamiętać, że czas trwania takiego świadczenia jest ograniczony i może wynosić od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od umowy ubezpieczeniowej.

Szkoda całkowita i samochód zastępczy

W przypadku szkody całkowitej, czyli takiej, która uniemożliwia dalsze korzystanie z pojazdu, kierowca również może liczyć na auto zastępcze w Łodzi. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia autocasco oraz zawarcie klauzuli dotyczącej samochodu zastępczego w umowie. W takiej sytuacji auto zastępcze przysługuje poszkodowanemu na czas ustalania odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Kolizja lub wypadek i samochód zastępczy z OC sprawcy

Jeśli kierowca zostanie poszkodowany w wyniku kolizji lub wypadku spowodowanego przez inną osobę, ma prawo ubiegać się o auto zastępcze finansowane z ubezpieczenia OC sprawcy. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy poszkodowany posiada ubezpieczenie AC. Warunkiem jest jednak udowodnienie winy sprawcy oraz zgłoszenie szkody do jego ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że czas oczekiwania na samochód zastępczy może być dłuższy niż w przypadku korzystania z własnego ubezpieczenia AC.

Usługi assistance

Kolejnym przypadkiem, kiedy kierowcy przysługuje samochód zastępczy, jest korzystanie z usług assistance. Jeśli kierowca posiada ubezpieczenie assistance, może liczyć na auto zastępcze w przypadku awarii swojego pojazdu, kradzieży lub innych sytuacji uniemożliwiających dalszą jazdę. Warunkiem jest jednak zawarcie odpowiedniej klauzuli w umowie ubezpieczeniowej. Czas trwania takiego świadczenia jest zwykle ograniczony do kilku dni.

Auto zastępcze w ramach gwarancji producenta

Niektórzy producenci samochodów oferują swoim klientom samochód zastępczy w ramach gwarancji na nowy pojazd. Warunkiem korzystania z takiego świadczenia jest zgłoszenie usterki objętej gwarancją do autoryzowanego serwisu oraz przeprowadzenie naprawy w określonym terminie. Warto sprawdzić warunki gwarancji przed zakupem samochodu, aby wiedzieć, czy można liczyć na auto zastępcze w przypadku ewentualnych problemów.

Auto zastępcze na czas przeglądu technicznego

W niektórych przypadkach kierowcy mogą również liczyć na samochód zastępczy na czas przeglądu technicznego swojego pojazdu. Jest to jednak opcja rzadko spotykana i zwykle dostępna tylko dla klientów korzystających z usług konkretnych warsztatów lub serwisów.