Bestsellery
TRUSKAWKI W/G
TRUSKAWKI W/G
10,49 zł
kg
SYROP PAOLA 0,43L MALINA
SYROP PAOLA 0,43L MALINA
5,29 zł
szt.
CYTRYNY LUZ
CYTRYNY LUZ
6,40 zł
kg
IMBIR LUZ
IMBIR LUZ
15,25 zł
kg
GOZDZIKI PRYMAT 10g
GOZDZIKI PRYMAT 10g
1,80 zł
szt.
BANANY LUZ
BANANY LUZ
6,49 zł
kg
POMIDOR CHERRY 250 g
POMIDOR CHERRY 250 g
6,69 zł
szt.
AWOKADO HASS SZTUKA
AWOKADO HASS SZTUKA
3,50 zł
szt.
RZODKIEWKA PĘCZEK SZTUKA
RZODKIEWKA PĘCZEK SZTUKA
1,79 zł
szt.

Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

Wszystkie informacje na temat zwrotu towaru znajdują się w naszym regulaminie, dostępnym pod adresem: Regulamin i polityka prywatności

Reklamacje towarów (rękojmia i gwarancja)

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją Sprzedający wydaje Klientowi wraz z Towarem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji z tytułu gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
 6. dane Klienta,
 7. numer Zamówienia,
 8. opis wady Towaru,
 9. wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji,
 10. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).
 11. Klient może także skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 12. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres: F.H W.I.R Struzik Łukasz, 32-700 Bochnia, Brzeźnica 295.
 13. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, o ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. W przypadku reklamacji złożonej z tytułu gwarancji termin rozpatrzenia reklamacji wynika z warunków oświadczenia gwarancyjnego.
 15. W przypadku powstania sporu co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego w postępowaniu sądowym.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Informacja w nagłówku

Nasz eDeli


Kontakt:

Telefon: +48 509 875 650
Telefon: +48 790 875 652


Email: shop@naszedeli.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium